Polityka ochrony danych osobowych

Współpracując z Flatmate możesz być pewien, że powierzone nam dane osobowe są w pełni bezpieczne. Jesteśmy w stanie wykazać przestrzeganie najwyższych standardów ochrony Twoich danych osobowych, zgodnych z przepisami prawa wprowadzonymi przez ustawodawcę unijnego oraz krajowego, a także realizację najlepszych praktyk rynkowych obowiązujących w naszej branży. 

Zbieramy dane wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach

Przetwarzając dane osobowe zawsze zadajemy sobie pytanie o cel ich gromadzenia, tak by działać w granicach przepisów RODO. Nie przetwarzamy danych w celach innych niż te, do których zostały zebrane. Ponadto minimalizujemy gromadzenie danych, ograniczając je tylko do tych niezbędnych dla realizacji celów, do których zostały pozyskane. Minimalizację danych osiągnęliśmy dzięki przeprowadzonej w trakcie audytu szczegółowej inwentaryzacji danych osobowych.

Dokładamy wszelkich starań, by posiadane przez nas dane były prawidłowe i aktualne

Zgodnie z zasadą prawidłowości, podejmujemy wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane. Jeżeli chcesz zaktualizować przetwarzane przez nas dane napisz do nas na adres: ask@flatmate.pl

Zabezpieczamy sposób przechowywania danych oraz ich integralność i poufność

Dane osobowe przechowujemy tylko przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Przetwarzamy je wyłącznie w sposób zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. W tym celu, wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane przez RODO.

 

Kontakt

576 243 618

wlasciciel@flatmate.pl

lokator@flatmate.pl       Certyfikat Rzetelna Firma:
 

MASZ PYTANIE?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


Wysyłając zapytanie przez formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  Administratorem danych osobowych jest firma Flatmate. Więcej dowiesz się na naszej stronie Polityka ochrony danych osobowych.